Cennik
Search on page
Newsletter
wersja polska deutch
Cennik badań laboratoryjnych

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH 2008

Lp.

BADANIE

CENA

I.

Badania hematologiczne

 

1.

pobranie krwi

4,00

2.

morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym

6,00

3.

retikulocyty

11,00

4.

odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

4,00

II.

Badania biochemiczne i immunochemiczne

w surowicy krwi

 

1.

sód

5,00

2.

potas

5,00

3.

wapń całkowity

5,00

4.

żelazo

5,00

5.

stężenie transferazy

15,00

6.

mocznik

5,00

7.

kreatynina

5,00

8.

glukoza

5,00

9.

test obciążenia glukozą

4,00 x ilość pkt.

10.

białko całkowite

5,00

11.

proteinogram

22,00

12.

albuminy

5,00

13.

kwas moczowy

5,00

14.

cholesterol całkowity

5,00

15.

cholesterol-HDL

5,00

16.

triglicerydy (TG)

5,00

17.

bilirubina całkowita

5,00

18.

bilirubina bezpośrednia

5,00

19.

fosfataza alkaliczna (ALP)

5,00

20.

aminotransferaza asparaginianowa (AST)

5,00

21.

aminotransferaza alaninowa (ALT)

5,00

22.

gammaglutamylotranspeptydaza (GGT)

5,00

23.

amylaza

5,00

24.

kinaza kreatynowa (CK)

12,00

25.

fosfataza kwaśna całkowita (ACP)

5,00

26.

czynnik reumatoidalny (RF)

13,00

27.

miano antystreptolizyn O (ASO)

14,00

28.

hormon tyreotropowy (TSH)

20,00

29.

antygen HBs-AgHBs

16,00

30.

VDRL

11,00

III.

Badania moczu

 

1.

ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu

6,00

2.

ilościowe oznaczanie białka

5,00

3.

ilościowe oznaczanie glukozy

5,00

4.

ilościowe oznaczanie wapnia

5,00

5.

ilościowe oznaczanie amylazy

5,00

IV.

Badania kału

 

1.

badanie ogólne

11,00

2.

pasożyty

11,00

3.

krew utajona - metodą immunochemiczną

11,00

V.

Badania układu krzepnięcia

 

1.

wskaźnik protrombinowy (INR)

11,00

2.

czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)

11,00

3.

fibrynogen

16,00

VI.

Badania mikrobiologiczne

 

1.

białko C-reaktywne (CRP)

 

13,00